Prečo darovať 2% práve projektu #praveslovenske ?

 

Prvá myšlienka projektu prišla postupne v roku 2016, kedy chýbala reálna mediálna podpora – hlavne na sociálnych sieťach – slovenskému folklóru, múzeám a výrobcom. Dovážali sa zahraničné potraviny a slovenským výrobcom sa venovalo minimum priestoru. Viaceré múzeá bojujú s reklamnou podporou, nakoľko nie sú financované z verejných zdrojov ale hlavne zo vstupného, teda neostáva veľa zdrojov na reklamu. A samozrejme naša krásna príroda, keď dovolenku Slováci považovali hlavne more v Chorvátsku, nie víkendová turistika na Slovensku 🙂  Za 4 roky sa zmenilo veľa vecí… fotky z turistiky po našej krajine sú hitom sociálnych sietí, s folklórom sa stretávame na každom kroku, slovenskí výrobcovia majú aj v reťazcoch svoj priestor, vznikajú nové farmy a kvalitné potraviny. A my máme obrovskú radosť, že aspoň kúsok sme toho mohli byť a ostávame súčasťou. Sme dvojica, ktorá za necelé 4 roky vybudovala niekoľko tematických blogov na prezentáciu slovenských výrobcov, remeselníkov, cestovania po Slovensku či prezentácii folklóru. A to všetko vo voľnom čase popri bežných pracovných povinnostiach, bez akejkoľvek podpory štátu či eurofondov. Len na základe vlastného financovania a postupnej podpory partnerov, ktorí projekt začali podporovať, za čo obrovská vďaka! Je rok 2020 a optimizmus nás stále neprešiel, neutiekli sme zo Slovenska ale práve naopak, milujeme túto krásnu krajinu, prírodu, folklór. Získali sme za ten čas veľa fantastických fanúšikov a vďaka tomu vieme ZADARMO mediálne podporiť múzeá či folklór, robiť osvetu vo veci slovenských výrobcov a potravín či prezentovať turistiku na Slovensku fotkami fanúšikov aj svojimi fotopríbehmi. Ak sú Vám naše aktivity blízke, budeme radi za každú podporu a ešte viac to posunie naše aktivity vpred. ĎAKUJEME

 

Ako darovať 2% ?

 

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: PraveSlovenske.sk o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: 29. augusta 170/55, 058 01 Poprad
IČO: 51680386

POSTUP NA POUKÁZANIE 2%
Z DANE PRE ZAMESTNANCA

 

15.2.2020 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

30.4.2020 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2%
Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

 

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

31.3.2020 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2%
Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

 

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Poznámka: Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

TLAČIVÁ K 2% Z DANÍ NA STIAHNUTIE

Bolo a je nám cťou podporiť a spolupracovať s:
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske