Verbunk, Čardáš, Východná, Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Tanec mal viac podôb. Tancovali ho zväčša mládenci na regrútskej zábave. Predspievali si pieseň „Idze verbunk, idze“, potom kráčali po kruhu perovanou chôdzou, pridávali vtáčanie a vytáčanie nôh, valaské motivy, cifrovanie a tempo plynule zrýchlili. Postupne si prizývali tanečnice – jednu alebo dve. Tancovali oproti sebe, prípadne sa s nimi vykrúcali (Do krutu, Do skoku). Keď hudba zrýchlila, obyčajne sa páry pospájali do spoločného kolesa a krútili kolesovým behom. Na svadbách si tanec začínali aj ženy. Prvá predspievala a vyzvala ostatných zavrtením šatky v pravej ruke nad hlavou. Ostatné tanečníčky sa pridávali a postupovali perovanou chôdzou, potom dvojkročkou a valaským prinožovaným po kolese kráčaali za ňou. Muži a mládenci sa pridávali neskôr. Na zázname tancuje staršia generácia nositeľov: muži využívajú chôdzu po kruhu, cifrovanie po kruhu a postupne sa k nim pridávajú ženy. Striedajú cifrovanie s krútením Do krutu a Do skoku v páre, postupne sa pridávajú do spoločného kolesa.

Názov: Verbunk, Čardáš
Inštitúcia: Múzeum SNP
Lokalita pôvodu: Východná

Interpreti – tanec: Ervín Bublák (1965), Eva Kráľová (1946), Zuzana Kamenická (1964), Milan Kokavec (1952), Adam Kráľ (1938), Eva Lagovská (1932) Interpreti – hudba: Stanislav Šimunka (1970), Veronika Mikušiaková (1991), Rastislav Žiška (1970), Pavol Šimunka (1968), Martin Sirotiak (1975)

(Visited 52 times, 1 visits today)

Reklamný priestor

Podobné videá

Vitajte na stránkach #praveslovenske, čo Vás zaujíma?
Otvoriť sekciu .Ochutnaj
Pokračovať na hlavný portál
Otvoriť sekciu .Spoznaj
Otvoriť sekciu .Fotím
Prejsť na iŠop #praveslovenske
Otvoriť sekciu .Tvorím