Najvyššia kostolná veža na Slovensku

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste a nachádza sa v jeho samotnom centre. Bol postavený v druhej polovici 14. storočia a jeho architektúra je zachovaná z časti v pôvodnom stave dodnes.

(Visited 89 times, 1 visits today)

Reklamný priestor

Podobné videá